veiligheids info-lijn:  088 - 50 19 420

Risicoanalyse

Veiligheid is niet vanzelfsprekend. 

Hoe veilig is uw personeel bij het afsluiten van het pand of bij het opstarten 's ochtends? Iedere organisatie kan een mogelijk doelwit zijn. Wij maken een risicoanalyse, beoordelen het bedreigingsniveau en de gevolgen van mogelijke incidenten op uw organisatie.

Bewustwording

Niet alleen de eisen, maar ook de bewustwording bij bedrijven en instellingen over het begrip 'veiligheid' nemen toe. Hoe bereik je als organisatie het ideale veiligheidsniveau en zorg je dat je personeel en goederen beschermd worden tegen ongewenste invloeden van buitenaf?

 

Analyse

Op basis van voorgesprekken en inspecties van uw pand of object maken wij een grondige analyse. We nemen hier verschillende aspecten in mee zoals de veiligheid van uw personeel en beoordelen het dreigingsniveau. En dat hoeft niet altijd te gaan om inbraakveiligheid of de kans dat u overvallen wordt.

Veiligheidsbeleid

We helpen u met het vormen en formuleren van een heldere visie en het ontwikkelen van een veiligheidsbeleid. Dit kan op bestuurlijk of operationele trajecten zijn. We verbeteren de veiligheid rondom uw organisatie.

TEC veiligheid