veiligheids info-lijn:  088 - 50 19 420

Ontwikkeling

Beleidsontwikkeling

Hoe zorgen we ervoor dat uw doelstellingen daadwerkelijk gerealiseerd worden?
Hierbij gaan wij uit van het feit dat we mobiliseren, waarderen en reflecteren.

Bij beleidsontwikkeling gaan we uit van het principe: Plan. Do. Check. Act. (Demingcirkel)

Kortweg: Wij analyseren welke (veiligheids)problemen er spelen binnen de organisatie/evenement/omgeving en nemen daarbij ook elementen zoals (wettelijke) eisen en toekomstige ontwikkelingen/uitdagingen mee.

Samen met de input van de opdrachtgever vormen wij een visie, missie en strategie met doelstellingen. Vanuit die hoofdlijnen ontwikkelen wij een plan van aanpak en gaan wij (desgewenst) door naar de fase waarin de oplossingen worden geïmplementeerd.

Deming Cirkel

Soms is het uitbrengen van een advies al een concrete voorzet voor een beleid met een praktische uitvoering,
soms kan het advies op bestuurlijk niveau nader worden uitgeschreven in een beleidsontwikkeling voor alle betrokken partijen om zo gezamenlijk naar hetzelfde doel te kunnen streven. 

TEC shutterstock_381503035

TEC helpt u graag bij alle vier de elementen: het ontwikkelen van beleid, het uitvoeren van een plan van aanpak, het evalueren van veiligheidsbeleid/maatregelen en het doorvoeren van de verbeteringen. 

U kiest ervoor om alle elementen door ons te laten uitvoeren of wellicht heeft u alleen baat bij onze hulp bij een bepaalde fase.

Meer informatie of een vrijblijvend kennismakingsgesprek?
Bel de TEC-Veiligheidslijn 088 - 999 43 10 of mail info@tec-veiligheid.nl