veiligheids info-lijn:  088 - 50 19 420

Advies

Op basis van onze risico-analyse brengen wij een uitgebreid advies uit. Dit advies bevat zowel op bestuurlijk als op organisatorisch niveau praktische handvatten. 

Het kan zijn dat de beveiliging rondom uw pand verbeterd moet worden, of dat bijvoorbeeld de brandveiligheid te wensen overlaat en een mogelijk risico kan vormen voor bijvoorbeeld zorginstellingen waarbij de veiligheid van cliënten in gevaar komt.

Soms wordt een BHV-cursus geadviseerd of is het nodig dat baliepersoneel getraind wordt tegen fysieke agressie op de werkvloer of telefonische bedreigingen.

Protocol

In de meeste gevallen is het zaak om procedures goed te omschrijven en vast te leggen. En daarnaast de gehele organisatie bekend te maken met het protocol en daarin te begeleiden. 
Wij houden rekening met uw specifieke situatie en bedrijfscultuur en geven u graag een concreet, constructief en eerlijk advies.

Blussers

Meer informatie?

Wilt u ook een optimaal veiligheidsbeleid voor uw organisatie? Of meer weten wat TEC-Veiligheid voor uw bedrijf kan betekenen?

Bel onze TEC-Veiligheidslijn 088 - 999 43 10 of mail naar info@tec-veiligheid.nl