veiligheids info-lijn:  088 - 50 19 420

TEC veiligheid
tags-2

Veiligheidsbeleid voor overheid en bedrijf.

Hoe bereik je als organisatie het ideale veiligheidsniveau en hoe ondersteun je als overheid hierin?

Niet alleen de eisen maar ook de bewustwording bij bedrijven en instellingen over het brede begrip 'veiligheid' nemen toe. Wij zetten onze jarenlange ervaring in het veiligheidsdomein in, om zo handen en voeten te geven aan uw visie. Dankzij het feit dat wij de taal van zowel de overheid als het bedrijfsleven spreken, kunnen we deze twee ook samenbrengen. Van fysieke- tot sociale veiligheid. 

Advies en consultancy tot implementatie veiligheidsbeleid

Wij willen u helpen. Op de manier die u het meeste aanstaat. Of dat nu is doordat wij vooraf kunnen ondersteunen in het analysetraject en het vormen van een visie of tot het compleet ontwikkelen en implementeren van uw veiligheidsbeleid. U schakelt ons in voor het gedeelte van het traject waarbij onze expertise gewenst is.

Samen verbeteren we de veiligheid in of rond uw organisatie en helpen u met (het opzetten van) bestuurlijke of operationele trajecten en zorgen ervoor dat u daadkrachtig aan de slag kan gaan met de veiligheid van uw organisatie.  

Trainingen vergunningverleners

Ook voor praktische zaken zoals het geven van trainingen op het gebied van crisisbeheersing of het trainen van ambtelijke vergunningverleners van evenementen kunt u bij ons terecht. Wij coachen vergunningverleners bij het beoordelen van vergunningsaanvragen; wat zijn aandachtspunten en wordt bij de aanvraag rekening gehouden met alle veiligheidsaspecten zoals crowdmanagement en terreur?

Training Omgaan met Agressie

Bedreigingen aan de balie of aan de telefoon. Uw personeel kan in aanmerking komen met agressie en soms zijn de gevolgen hiervan erg groot. Wij ontwikkelen weerbaarheidstrainingen, onder andere gebaseerd op uw eigen praktijkervaringen, waarbij grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer wordt aangepakt.   

Meer weten? 

Bel voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek: 088 – 999 43 10 
Of mail naar: info@tec-veiligheid.nl

icon-1

Risicoanalyse

Veiligheid is niet vanzelfsprekend. 
Hoe veilig is uw personeel bij het afsluiten van het pand of bij het opstarten 's ochtends? Wij maken een risico-analyse, beoordelen het bedreigingsniveau en de gevolgen van mogelijke incidenten op uw organisatie.

Lees meer
icon-3

Advies

Wij adviseren u graag op diverse veiligheidsvraagstukken. Van het verbeteren van de BHV in uw organisatie tot de veiligheid op uw bedrijfsterrein. Ons advies is uiteraard vakinhoudelijk gestoeld en wij houden daarbij rekening met uw specifieke situatie en de bedrijfscultuur. Wij zijn concreet, constructief en eerlijk.

Lees meer
icon-5

Ontwikkeling

Beleidsontwikkeling. Hoe zorgen we ervoor dat uw doelstellingen daadwerkelijk gerealiseerd worden? Hierbij gaan wij uit van het feit dat we mobiliseren, waarderen en reflecteren. We houden rekening met wettelijke eisen en toekomstige ontwikkelingen.

Lees meer
icon-7

Implementatie

Nadat de fases van analyse, advies en ontwikkeling zijn doorlopen, is het zaak om de adviezen om te zetten in daadkracht en daadwerkelijk door te voeren. Het weerbaarder maken van uw organisatie, het scholen en trainen van uw personeel en de algemene veiligheid vergroten.

Lees meer