veiligheids info-lijn:  088 - 50 19 420

TEC Evenementbeveiliging
TEC_Wordcloud-1

Evenementen met aantrekkingskracht.

Voor de verstrekking van een vergunning van de gemeente, is veelal een veiligheidsplan nodig. Denk hierbij aan een calamiteitenplan of het vastleggen van vluchtroutes in geval van nood en de communicatie vooraf en tijdens het evenement. Crowd management is ook een belangrijk onderdeel van een veiligheidsplan: mensenmassa’s en de stroming van het publiek in kaart brengen, beheersen en controleren.

Wij zijn uitstekend op de hoogte van de continue veranderende regelgeving van verschillende gemeentes en zorgen ervoor dat uw evenement aan het lokale evenementenbeleid kan voldoen.

Risicoanalyse

Het analyseren van alle risico’s rondom het te organiseren evenement is de basis voor het veiligheidsplan. Belangrijk is om in kaart te brengen wie uw publiek is, wat de mogelijke risico’s kunnen zijn, hoe je dit kunt voorkomen en hoe je je als organisatie gaat voorbereiden.

Mobiliteitsplan

Heel belangrijk hierbij is ook om de doorstroom van bezoekers te beschrijven; hoe is het openbaar vervoer rondom het evenemententerrein geregeld, zijn er voldoende parkeerplaatsen en zijn er ten tijde van het evenement wegwerkzaamheden in de buurt? We bekijken de bereikbaarheid vanuit de ogen van uw bezoekers.

Begeleiding

Naast het opstellen van een veiligheidsplan, vertegenwoordigen wij u ook graag bij de gemeente waarbij we het veiligheidsplan kunnen toelichten. Ook zorgen we samen met u voor een correctie evaluatie.

Meer weten?

Bel voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek: 088 – 999 43 10
Of mail naar: info@tec-veiligheid.nl

Foto: Sonny Krosenbrink

icon-1

Analyse en Advies

Een gedegen advies begint natuurlijk met een uitgebreide analyse. Wij brengen samen met u de bezoekersstromen in kaart, bekijken hoeveel beveiliging er noodzakelijk is en hoe uw evenement de veiligheid kan garanderen van de bezoekers.

Lees meer
icon-2

Budgettering

TEC richt zich specifiek op veiligheid, maar heeft binnen haar geleding ook veel expertise op het gebied van het organiseren van evenementen. Wilt u ook meer evenement voor uw geld?  Onze projectmanagers hebben een enorm netwerk en kunnen uw feest helpen organiseren binnen het door u gestelde budget!

Lees meer
icon-4

Bemiddeling

Het traject dat u als organisator of gemeente doorloopt bij het opzetten van een evenement kan soms niet geheel vlekkeloos verlopen. Het niet spreken van dezelfde taal of het ontbreken van de juist knowhow kan het soepel laten verlopen van de vergunningsaanvraag in de weg staan. Laat ons u helpen.

Lees meer
icon-6

Uitvoering

Het veiligheidsplan zal als leidraad dienen voor de organisatie van het evenement. Onze veiligheidsexperts begeleiden de uitvoering van de veiligheidsaspecten en vergunningseisen nauwgezet. Daarnaast kunt u onze projectmanagers inschakelen voor -letterlijk- alle praktische zaken van de organisatie: van hekwerk tot drank, van barren tot band.

Lees meer