veiligheids info-lijn:  088 - 50 19 420

Algemene

Voorwaarden

Onze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij KvK Arnhem nummer 664587706.

Deze zijn tevens hieronder in te zien en/of worden op uw verzoek kosteloos toegezonden. 

Algemene Voorwaarden TEC Veiligheid